Tronina, A. (1984) „«Pierwszego dnia po szabacie»: Ps 23/24”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 37(1), s. 56–65. doi: 10.21906/rbl.1220.