Tronina, A. (1981) „Saduceusze – historia i doktryna stronnictwa”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 34(4), s. 215–220. doi: 10.21906/rbl.1191.