Teologiczne, P. T. (1981) „Uchwała walnego zebrania Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie w sprawie Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 34(2), s. 133. doi: 10.21906/rbl.1167.