Grzybek, S. (1979) „Działalność pisarska kard. Karola Wojtyły w Polskim Towarzystwie Teologicznym w Krakowie”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 320, s. 36–41. doi: 10.21906/rbl.1140.