Chmiel, J. (1997) „«Nie wypowiedziane Przymierze?» Sympozjum biblijne w Innsbrucku (1997)”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 50(3), s. 210–211. doi: 10.21906/rbl.1108.