Danielski, W. (1981) „Sprawozdanie z X sympozjum liturgiczno-pastoralnego na temat «Dzień Pański – Niedziela w duszpasterstwie»”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 34(1), s. 73–77. doi: 10.21906/rbl.1095.