Pisarzak, M. (1981) „Przygotowanie Eucharystii niedzielnej (aspekt teologiczno-pastoralny)”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 34(1), s. 25–34. doi: 10.21906/rbl.1086.