Chmiel, J. (1993) „Biblia, Tradycja i hermeneutyka”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 46(3–4), s. 128–134. doi: 10.21906/rbl.1083.