Surma, B. (2012) „Historia i pamięć w biblijno-liturgicznym przekazie katechetycznym w koncepcji Sofii Cavalletti”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 65(4), s. 327–344. doi: 10.21906/rbl.106.