Witczyk, H. (1997) „Powrót do Boga i wspólnoty. Zadośćuczynienie za grzechy według Deutero-Izajasza i Księgi Psalmów”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 50(2), s. 86–104. doi: 10.21906/rbl.1043.