Dąbek, T. M. (2016) „Znaczenie mniszych ślubów stałości i przemiany obyczajów oraz ich biblijne uzasadnienie”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, 69(1), s. 5–22. doi: 10.21906/rbl.1.