Wronka, Stanisław. 2012. „8. Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich i 49. Sympozjum Biblistów Polskich (Katowice, 20–22 września 2011)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 65 (2):187–190. https://doi.org/10.21906/rbl.91.