Jędrzejewski, Sylwester. 1998. „MARIA KANTOR, Struktury dośrodkowe I odśrodkowe W Poezji Biblijnej (Ps 120–134), Kraków 1998”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 51 (3):238–239. https://doi.org/10.21906/rbl.684.