Maciejewski, Andrzej. 2005. „KS. MIECZYSŁAW MIKOŁAJCZAK, Teologia świątyni w dwudziele św. Łukasza. Studium z zakresu Historii Redakcji, Lublin 2000”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 58 (4):310–311. https://doi.org/10.21906/rbl.610.