Bendkowski, Krzysztof. 2003. „Przeszedł Przez życie Dobrze czyniąc, Red. A. Długosz, Z. Małecki, Częstochowa 2003, 213 S.”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 56 (4):305–306. https://doi.org/10.21906/rbl.468.