Nowak, Jan. 2006. „Podstawy «wyobraźni miłosierdzia» W Nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 59 (2):125–137. https://doi.org/10.21906/rbl.405.