Pikuliński, Patryk. 2023. „Deuteronomistyczna Koncepcja Konfrontacji Eliasza Z Achabem. Studium Historyczno-Krytyczne 1 Krl 17, 1; 18, 1–2. 41–46”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 76 (1):5–44. https://doi.org/10.21906/rbl.3737.