Klukowski, Michał. 2023. „Biblia W Qumran. Addenda”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 76 (1):45–68. https://doi.org/10.21906/rbl.3700.