Kantor, Maria. 2021. „Wspomnienie O księdzu Jerzym Chmielu Jako Znawcy Judaizmu Biblijnego”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 73 (4):343–347. https://doi.org/10.21906/rbl.3678.