Starownik, Agata. 2020. „Biblijna Kosmologia Jana Kochanowskiego. Ciała niebieskie W «Psałterzu Dawidowym» na tle XVI-Wiecznych przekładów Biblii”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 73 (2):123–146. https://doi.org/10.21906/rbl.3642.