Lichański, Jakub Z. 2020. „Tłumaczenie – Z Poprawkami Jana Maleckiego – Ewangelii według św. Mateusza Przez Stanisława Murzynowskiego”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 73 (3):219–239. https://doi.org/10.21906/rbl.3639.