Mucha, Paweł M. 2020. „Modlitwa Pańska W świetle wzorów Janowych”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 72 (4):311–339. https://doi.org/10.21906/rbl.3628.