Kudasiewicz, Józef. 1973. Nowe Formy Apostolatu Biblijnego. Ruch Biblijny I Liturgiczny 26 (5–6), 289–296. https://doi.org/10.21906/rbl.3557.