Staniek, Edward. 2008. „Kazania okolicznościowe św. Jana Złotoustego”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 61 (2):111–115. https://doi.org/10.21906/rbl.351.