Bartnicki, Roman. 1972. „Prorok Z Nazaretu W Galilei (Mt 21, 11)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 25 (4–5):213–218. https://doi.org/10.21906/rbl.3497.