Chmiel, Jerzy. 1974. „Paweł VI O Zadaniach współczesnej Egzegezy Biblijnej”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 27 (4–5):265–271. https://doi.org/10.21906/rbl.3477.