Pindel, Roman. 2007. „KS. STANISŁAW HARĘZGA, Jezus I Jego Uczniowie. Model chrześcijańskiej Formacji W Ewangelii według św. Marka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, 462 S.”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 60 (2):159–160. https://doi.org/10.21906/rbl.345.