Bartkowicz, Izabela. 1995. „Między Historią a Biblią – O «Legionie» S. Wyspiańskiego”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 48 (3):200–209. https://doi.org/10.21906/rbl.3419.