Łach, Stanisław. 1975. „Znaczenie wyrażenia tôrāh W psałterzu”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 28 (4–5):151–159. https://doi.org/10.21906/rbl.3297.