Łach, Jan. 1970. „Nowy Komentarz Do Czwartej Ewangelii”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 23 (4–5):234–240. https://doi.org/10.21906/rbl.3259.