Karpiński, Ryszard. 1969. „Władza Nauczycielska Chrystusa W Ewangelii św. Mateusza”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 22 (4–5):206–213. https://doi.org/10.21906/rbl.3215.