Burzawa, Stanisław. 1967. „Kongres Mariologiczny W Lizbonie”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 20 (4–5):293–295. https://doi.org/10.21906/rbl.3106.