Kowalski, Jan. 1967. „Biblijno-Liturgiczna Orientacja św. Franciszka Salezego (w Czterechsetlecie Urodzin)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 20 (4–5):289–293. https://doi.org/10.21906/rbl.3105.