Skowronek, Alfons. 1967. „W Stronę Ekumenicznego Czynu (na Marginesie ogłoszonego Przez Sekretariat Do Spraw Jedności Dyrektorium Ekumenicznego)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 20 (4–5):253–260. https://doi.org/10.21906/rbl.3101.