Burzawa, Stanisław. 1967. „Liturgia Po Soborze”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 20 (4–5):227–234. https://doi.org/10.21906/rbl.3098.