Kowalski, Jan. 1967. „Życie I działalność Ks. Dra Ferdynanda Machaya Archiprezbitera Bazyliki Mariackiej W Krakowie”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 20 (4–5):196–209. https://doi.org/10.21906/rbl.3095.