Klawek, Aleksy. 1966. „Godzina Biblijna. Psalm O opatrzności Bożej (Ps 90)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 19 (3):198–202. https://doi.org/10.21906/rbl.3053.