Wojtyła, Karol. 1966. Słowo Wstępne. Ruch Biblijny I Liturgiczny 19 (2), 66. https://doi.org/10.21906/rbl.3040.