Episkopatu Polski, Konferencja. 1964. „List Pasterski biskupów Polskich Z Okazji wejścia W życie Soborowej Konstytucji O Liturgii świętej”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 17 (3):129–134. https://doi.org/10.21906/rbl.2971.