Kosowski, Stanisław. 1963. „Odpustowa Msza św.”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 16 (2–3):145–148. https://doi.org/10.21906/rbl.2931.