Łach, Jan. 1963. „Liturgiczny Kalendarz Księgi Jubileuszów W świetle Ostatnich Dyskusji”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 16 (2–3):98–105. https://doi.org/10.21906/rbl.2925.