Strąkowski, Henryk. 1961. „Problem Historyczny I Literacki Księgi Jozuego”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 14 (3–4):82–95. https://doi.org/10.21906/rbl.2813.