Duszpasterstwa Liturgicznego, Francuski Ośrodek. 1961. „Moralność Wynika Z Misterium. Wnioski Z Obrad Nad małżeństwem Francuskiego Ośrodka Duszpasterstwa Liturgicznego W Wersalu 1956 R.”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 14 (1–2):68–71. https://doi.org/10.21906/rbl.2812.