Żurowska, Felicja. 1961. Miłość Błogosławiąca (materiał Do Pogadanki Ewangelicznej). Ruch Biblijny I Liturgiczny 14 (1–2), 62–67. https://doi.org/10.21906/rbl.2810.