Stefaniak, Ludwik. 1960. „Sensacyjne Odkrycie Tekstu Hebrajskiego”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 13 (3–4):363–364. https://doi.org/10.21906/rbl.2783.