Zarychta, Paweł. 2009. „Międzynarodowa Konferencja Naukowa Biblia I Literatura (Kraków, 22–25 września 2008)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 62 (1):71–72. https://doi.org/10.21906/rbl.272.