Stefaniak, Ludwik. 1959. „Chrystus W świetle Badań współczesnej Epigrafiki, Paleografii I Archeologii”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 12 (3):230–245. https://doi.org/10.21906/rbl.2718.