Buxakowski, Jerzy. 1959. „O Aktualizację Teologii współofiary”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 12 (2):146–160. https://doi.org/10.21906/rbl.2709.