Jankowski, Augustyn. 1958. „Codzienne Spotkanie Z żywym słowem Bożym”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 11 (4):335–342. https://doi.org/10.21906/rbl.2674.