Łach, Stanisław. 1958. „Miejsce śmierci I Zmartwychwstania Chrystusa”. Ruch Biblijny I Liturgiczny 11 (2):124–133. https://doi.org/10.21906/rbl.2655.